HEM  |  TELEFONKORT  |  PRISER  |  HJÄLP In English 
Medlems
E-post
Lösenord
item Bli medlem   item Fördelar
item Glömt ditt lösenord?
item Bekräfta ditt medlemsskap
 


    


 


 
Hjälp

 
 Vad är ett telefonkort?
Telefonkort är kort som du använder för att ringa billigt till andra länder. Telefonsamtalen är betalda i förväg när du köper korten. När du handla hos oss får du följande information: pinkod, serienummer, accessnummer, kundtjänst telefonnummer och kort extra avgifter

 Hur fungerar det att ringa med telefonkort?
Man ringer upp ett accessnummer som finns i den emailen du får från oss. Accessnumret kan vara ett frinummer, Sverigenummer (lokalnummer) eller mobilnummer. Kostnaden för ditt samtal varierar beroende på vilket accessnummer du väljer. Efter att du slagit accessnumret slå du din pinkod som finns i den emailen du får från oss. Sedan får du knappa in det telefonnummer du ska ringa till.

 Skillnader på accessnummer
Lokalnummer: Du betalar kostnaden för ett vanligt lokalsamtal till din ordinarie telefonoperatör, inklusive telefonkortets minut taxa. Ringer du lokalnumret får du tillgång till kortets lägsta minut taxa.
Frinummer: Inga kostnader eller avgifter för samtalet tillkommer utöver den minut taxa som belastar ditt telefonkort. Minut taxan är något högre än när du använder lokalnumret.
Mobilnummer: Ringer du från en mobiltelefon med ett svenskt abonnemang använder du ett frinummer för mobiler. Inga kostnader eller avgifter för samtalet tillkommer utöver den minut taxa som belastar ditt telefonkort. Minut taxan är högre för samtal från mobila telefoner, jämfört med från fasta.

 Samtalskvalitet
Generellt kan samtalskvaliteten vara något lägre när du ringer med telefonkort än när du ringer från din vanliga fasta telefon. Samtalskvaliteten kan även variera på samma telefonkort, exempelvis beroende på när du ringer, eftersom framkopplingen kan ske via olika nät vid olika tider. Om samtalskvaliteten är dålig kan du testa att ringa till samma nummer igen för att försöka få en bättre framkoppling.
Om samtalskvaliteten är så dålig bör du kontakta kundtjänst på telefonnummer som finns i den emailen du får från oss.

 Telefonkort avgifter
Föliande extra avgifter kan tillkomma på några av våra sortiment av telefonkort. Vi har telefonkort som har ingen extra avgift. Information av kostnader finns på våra hemsidan och de finns i den emailen du får från oss.
Daglig avgift: På vissa telefonkort kan en daglig avgift tas ut, även om du inte använder dig av kortet.
Öppningsavgift: Öppningsavgift på varje samtal du gör. Debitering av öppningsavgiften kan ske även om du inte kommer fram, beroende på vilka debiteringsprinciper som används i det landet du ringer till.
Debiteringsintervall: Olika kort kan ha olika debiteringsintervall, dvs. hur minuterna debiteras. Debitering kan till exempel ske per påbörjad tredje minut, men också vara upp till flera minuter. (Debiteringsintervallen kallas ofta ”billing cycles”). Om ett kort har tre minuters debiteringsintervall innebär detta att sex minuter dras av från ditt kort även om du bara ringt i fyra minuter.

 


 
Hem | Telefonkort | Priser | Hjälp | Kontakta oss | Terms & conditions | Privacy Policy 
Copyright © 2021 Pivotel AB. All rights reserved.